Algemene VoorwaardenReiskosten
€0,19 per km van en naar Eindhoven

Betalingscondities kraamfeest pakket
50% van het bedrag dient uiterlijk 5 weken voor geplande kraamfeest datum betaald te worden.
Het restant van het factuurbedrag dient 2 weken voor geplande kraamfeest datum betaald te worden.

Wijzigingen doorgeven met betrekking tot het aantal gasten is mogelijk tot uiterlijk de laatste betalingsperiode dus, 2 weken voor de geplande kraamfeest datum.

Indien er meer personen extra aanwezig zijn op het kraamfeest, dan vooraf is aangekondigd, zijn wij genoodzaakt deze extra personen in rekening te brengen.

Annuleringsvoorwaarden
• Bij annulering voor de overeengekomen kraamfeest datum dienen wij het volgende percentage van het factuurbedrag in rekening te brengen:
- Annulering tussen 5 en 2 weken: 50%
- Annulering tussen 2 weken en 5 dagen: 75%
- Annulering van 5 dagen tot en met één dag van te voren: 90%
- Annulering op de overeengekomen feestdag: 100%
• Bij onverwachte ziekenhuisopname van moeder en/of baby is het veranderen van het geplande kraamfeest mogelijk in wederzijds overleg.

Indien er een locatie is geboekt via Kraamfeestjes.nl gelden de annuleringsvoorwaarden van de locatie.

Voorwaarden kraamfeestjes.nl

Beperking aansprakelijkheid
Kraamfeestjes.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, welke tijdens het kraamfeest aangericht worden door gasten of entertainers. Kraamfeestjes.nl is alleen verantwoordelijk voor schade welke veroorzaakt is door grove schuld of nalatigheid van Kraamfeestjes.nl.

Kraamfeestjes.nl kan niet aansprakelijkheid gehouden worden voor de voedsel en drank producten aangezien wij geen catering bedrijf zijn. Wij organiseren uw kraamfeest en nemen taken uit handen zoals boodschappen halen, drankjes inschenken en hapjes serveren. De aansprakelijkheid voor de producten zelf blijft bij de leverancier van het product.

Prijzen
De prijzen zijn geldig zoals vermeld op de website, ten tijde van uw reservering. De prijzen zijn inclusief BTW.
Pakketprijs berekening voor een kraamfeest is op basis van minimaal 30 gasten.
Kinderen tot de leeftijd van 12 jaar zijn gratis.
Pakketprijs berekening voor een babyshower is op basis van minimaal 12 gasten.

Wijzigingen
Kleine wijzigingen op detailniveau kunnen zich voordoen van beide kanten.
Wij proberen u hier spoedig van op de hoogte te brengen en uw gewenste wijzigingen indien mogelijk door te voeren.

Garantie Kraamfeestbox artikelen
De garantievoorwaarden van de leverancier of fabrikant van het product worden aangehouden (dit is per product verschillend).

Retour zenden Kraamfeestbox
Wanneer de bestelling niet aan in redelijkheid te stellen eisen van kwaliteit voldoet, kan na overleg, de bestelling binnen 14 dagen worden geretourneerd waarop restitutie volgt van het aankoopbedrag (excl. de verzendkosten).

Vragen, opmerkingen, klachten
Met vragen, opmerkingen of klachten kunt u zich richten tot: Kraamfeestjes.nl: info@kraamfeestjes.nl of telefonisch: 06-41187032.

Beperking aansprakelijkheid

Kraamfeestjes.nl is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van de via de site verkochte producten en artikelen voor zover deze schade niet veroorzaakt is door grove schuld of nalatigheid van Kraamfeestjes.nl.sitemap